Wirtualny spacer po urzędzie

Młodzi chemicy z ambicjami - wyróżnienia dla licealistów

To bardzo ważne, aby szkoła była źródłem inspiracji dla uczniów, a przez to kształtowała ich osobowość i rozwijała osobiste pasje. I LO w Krotoszynie podejmuje wiele dodatkowych inicjatyw, by tym celom sprostać. 
Doskonałym przykładem takich działań jest nasze uczestnictwo w kursie „Młody chemik eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej.

Tegoroczna, już 28. edycja projektu, zorganizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej zakończyła się uroczystą galą. W sobotę  20czerwca w Sali Wałbrzyskiej 80 absolwentów odebrało pamiątkowe dyplomy z rąk prof. Andrzeja Trochimczuka, Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
Wagę tego wydarzenia podnosili zaproszeni goście: Dziekan i Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz rodzice uczestników kursu.

Projekt „Młody chemik eksperymentuje” to propozycja dla gimnazjalistów i licealistów z Dolnego Śląska. Przez cały rok akademicki uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielnie przeprowadzali  doświadczenia chemiczne, pisali sprawozdania, kolokwia i przygotowywali prezentacje i postery.  Program zajęć wykraczał poza zakres szkoły ponadgimnazjalnej i wymagał od uczniów dużego wysiłku. „W dzisiejszych czasach modna jest cywilizacja przyjemności, my zaproponowaliśmy wam ciężką pracę. Uczyliśmy was pracy w laboratorium, logicznego myślenia i prezentowania swoich osiągnięć. Okazaliście się zdolnymi uczniami i badaczami, którym się chce” – mówiła w trakcie gali Krystyna Gans, przewodnicząca sekcji dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału Wrocławskiego.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał prof. Andrzej Trochimczuk, dziekan Wydziału Chemicznego PWr, podkreślając, że takie projekty jak „Młody chemik eksperymentuje” są bardzo ważne dla uczelni, bo „studia na naszej uczelni są wymagające, ale to nie powinno odstraszać maturzystów”.
W czasie podsumowania 28. edycji projektu „Młody chemik eksperymentuje” uczniowie i ich rodziny mogli wysłuchać wykładu prof. Bogdana Szczygła z Zakładu Zaawansowanych Technologii Materiałowych. Naukowiec opowiedział o powłokach metalowych, ilustrując swoją prelekcję wieloma przykładami.
O tym, jak osiągnąć sukces edukacyjny, zwłaszcza obecnie, w okresie znacznych i niekorzystnych zmian w systemie edukacyjnym, a także o rezultatach osiągniętych w ramach projektu edukacyjnego „Młody chemik eksperymentuje” mówiła Krystyna Gans, przewodnicząca sekcji dydaktyki chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Tomasz Chmielewski-koordynator projektu.
Spośród 80 uczniów, którzy ukończyli kurs, prymusami okazali się nasi licealiści: Magdalena Głuch, Michalina Grębowiec, Gabriela Frąckowiak, Martyna Banaszak, Julia Kowańdy, Wojciech Raś, Weronika Biernacka, Ewa Kaczmarek, Paulina Szwacka. Uzyskali oni najwyższe wyniki. Wyróżnieni uczniowie, otrzymali propozycję kontynuacji zajęć na Uczelni oraz prowadzenia własnej pracy badawczej pod  okiem profesorów Wydz. Chemii.                 .
Spotkanie, które zakończyło się wspólną fotografią i poczęstunkiem, upłynęło w miłej, przyjaznej i życzliwej atmosferze.
Pomysłodawcami i realizatorami projektu byli: Zakład Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.
Dzięki wsparciu p. Elżbiety Płóciennik- dyrektor I LO, Rodziców uczestników kursu oraz nauczycielki chemii Ilony Kocel, nasza szkoła mogła aktywnie brać udział w tym projekcie i wspierać uczniów w rozwijaniu ich pasji oraz ułatwiać im budowanie własnych ścieżek rozwoju i kariery.

Tekst i foto, I LO w Krotoszynie