Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

IV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w czwartek 29 stycznia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.   Interpelacje radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.
8.   Uchwalenie budżetu powiatu na 2015 rok. 
9.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2014.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zawarcia porozumienia  z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,
b)   udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krotoszyn,
c)   Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie,
d)   przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2015 r.,
e)   delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Zapytania i wolne głosy.
14. Zamknięcie obrad.