Wirtualny spacer po urzędzie

Dla korzystających z PUNKTU POBRAŃ COVID-19!

Punkt poboru materiału biologicznego do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS -CoV-2", znajduje się w kontenerze przy budynku Szpitala Powiatowego – ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie.  

Punkt czynny jest codziennie w godzinach 7.30-12.30

oraz dodatkowo w środy pomiędzy 15.00 a 18.00. 

Działa na zasadach punktu Drive-Thru. Gdy stan pacjenta na to pozwala, wtedy samodzielnie, samochodem, chory udaje się do punktu drive-thru.

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu  690 446 430 

Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji.   

Uwaga!!! Jeżeli pobranie wymazu będzie wykonywane u kierowcy, przyjeżdża on samodzielnie do punktu pobrań.  Jeśli pobranie wymazu będzie wykonywane u pasażera, powinien on zająć tylne siedzenie od strony kierowcy. Kierowca i pasażer powinni mieszkać w jednym gospodarstwie. W samochodzie nie mogą przebywać osoby trzecie.   ! Bardzo prosimy pacjentów, którzy zarejestrowali się na pobranie wymazu w punkcie poboru w Krotoszynie, a wiedzą o tym, że nie będą mogli przyjechać w wyznaczonym terminie aby wykonać to badanie, o telefoniczne poinformowanie o rezygnacji z danego terminu (690 446 430). 

Uwaga! 

Codziennie pomiędzy 7.00 a 12.30 (w środy - również pomiędzy 15.00 a 18.00)prosimy nie parkować samochodów na drodze obok Izby Przyjęć Szpitala.  

Wjazd do punktu pobrań

Oznakowany wjazd na teren Szpitala do punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19 znajduje się od ul. Bolewskiego. Oznakowany jest tablicami z napisem Punkt pobrań COVID-19 i strzałkami wyznaczającymi kierunek jazdy. Pacjenci podjeżdżają do punktu wyznaczoną trasą. Należy przyjeżdżać na umówioną godzinę, podaną podczas rejestracji!!!  

Po dojechaniu do kontenera przy którym nastąpi pobranie wymazu, należy zatrzymać samochód w wyznaczonym liniami miejscu, wyłączyć silnik i otworzyć szybę od strony osoby, która będzie miała pobierany wymaz. 

Pacjentom pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać samochodu. Z personelem punktu komunikować będą się poprzez otwartą szybę. 

Należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL osoby, u której wykonywane będzie badanie.  Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i społecznego dystansu.  

Pobranie wymazu

Kierowca i pacjenci zobowiązani są do prawidłowego noszenia maseczki, zakrywającej usta i nos. Osoba, która będzie miała pobrany wymaz, ściągnie maseczkę tylko na moment pobrania wymazu. 

Wyjazd z punktu pobrań

Po pobraniu wymazu, należy założyć maseczkę i niezwłocznie odjechać z miejsca pobrania dalszą, oznakowaną trasą. Ruszając z miejsca pobrania, należy skręcić w lewo, za budynkiem szpitala. Wyjazd na ul. Bolewskiego znajduje się pomiędzy budynkiem Stacji Dializ a Zakładem Rehabilitacji.