Wirtualny spacer po urzędzie

Partnerski projekt – rowerem z Rozdrażewa do Krotoszyna!

10 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie podpisano porozumienie partnerskie pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą Rozdrażew. Trzy samorządy zamierzają wspólnie ubiegać się o dofinansowanie projektu, dzięki któremu zrealizowany zostanie m.in. ostatni etap ścieżki pieszo-rowerowej z Rozdrażewa do Krotoszyna.

Projekt pn. Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza w ciągu drogi 4331P wraz z promocją zrównoważonego transportu w Powiecie Krotoszyńskim, zostanie złożony w naborze na konkurs w ramach Działania 3.3.( Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Istotą projektu jest nie tylko umożliwienie mieszkańcom kilku miejscowości z gmin Krotoszyn i Rozdrażew bezpiecznego przemieszczania się pieszo bądź na rowerach, ale także umożliwienie im skorzystania z transportu publicznego w szerszym niż dotąd zakresie. Dzięki budowie ścieżki oraz przeorganizowaniu ruchu w Krotoszynie będzie można rowerem dojechać np. z Rozdrażewa na dworce (kolejowy i autobusowy) w Krotoszynie. W kilku punktach trasy staną stylizowane wiaty rowerowe, w których można zostawić rower i np. przesiąść się na autobus. Dlatego w projekt zaangażowały się trzy samorządy. Powiatowy Zarząd Dróg będzie odpowiedzialny za budowę ścieżki, a gminy będą współfinansowały postawienie wiat rowerowych na swoim terenie. Wzdłuż całej drogi rowerowej zostanie zorganizowany szlak „Śladami Bany” przypominający przebieg i dzieje dawnej kolejki wąskotorowej z Krotoszyna do Pleszewa.

Dodatkowo w ramach projektu powstaną - mapa oraz aplikacja dedykowane szlakom rowerowym na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Cała wartość projektu zamyka się w kwocie 4 094 432,56 zł. Dofinansowanie może osiągnąć pułap 85% kosztów kwalifikowalnych. Wyniki naboru będą znane prawdopodobnie w marcu 2021.

Jeśli zadanie zostanie skierowane do wsparcia – będzie realizowane w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska