Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, z dniem 16.06.2020 r. wywieszony został wykaz dla lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 53,40 m2, znajdującego się w budynku nr 40 w miejscowości Łagiewniki gm. Kobylin, wraz z udziałem wynoszącym 1346/10000 części w gruncie i w części wspólnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 11/19 o pow. 0.2736 ha, stanowiącego własność Skarbu Państwa, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). 

http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,34051,wykaz-dla-lokalu-mieszkalnego-do-sprzedazy-lagiewniki-401.html