Wirtualny spacer po urzędzie

Komputery do zdalnej nauki przekazane

Powiat Krotoszyński zakupił 40 laptopów wraz ze słuchawkami, które posłużą do zdalnej nauki uczniom 5 szkół ogólnodostępnych i 3 placówek kształcenia specjalnego. To realizacja wniosku o dofinansowanie, jaki powiat złożył w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

Zakupiony sprzęt posłuży tym uczniom, którzy nie mają możliwości (lub mają ograniczone) pobierania zdalnej nauki ze względu na brak komputera czy dostępu do Internetu. Powiat mógł aplikować o grant wartości do 100 tys. zł. Wartość zakupionego sprzętu to 99 777,60 zł.

Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół przez starostę Stanisława Szczotkę i wicestarostę Pawła Radojewskiego.

W przyszłości, gdy ustanie konieczność zdalnej nauki,  laptopy zasilą szkolne pracownie informatyczne.

Projekt grantowy realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -  Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Tekst: Marzena Wiśniewska
Zdjęcia: Anna Kopras