Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja Starosty Krotoszyńskiego

O ZMIANIE TERMINU OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTEJ OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

Starosta Krotoszyński informuje, że zgodnie z:

-  art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  uległ przesunięciu termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste do dnia 30 czerwca 2020 r.

- art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.) uległ przesunięciu termin wnoszenia opłaty przekształceniowej należnej za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r

Zmiany zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 31 marca 2020 r.