Wirtualny spacer po urzędzie

Szanowni Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg

Zgodnie z komunikatem Starosty Krotoszyńskiego z dnia 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zostało zamknięte dla klientów do odwołania. Bezpośrednia obsługa została zawieszona, wobec powyższego przypominam numery telefonów do wydziału:
REJESTRACJA POJAZDÓW tel. 62 725 45 56 w. 303, 304
WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI tel. 62 725 42 56 w. 305, 350
TRANSPORT DROGOWY tel. 62 725 42 56 w. 368
OSK, SKP, INSTRUKTORZY tel. 62 725 42 56 w. 340

Wiele spraw można załatwić elektroniczne, drogą pocztową lub poprzez złożenie dokumentów w urnie podawczej. Poniżej kilka najważniejszych z nich:

 

1. ZGŁOSZENIE ZBYCIA LUB NABYCIA POJAZDU

Informacja o procedurze: http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,23870,zgloszenie-zbycianabycia-pojazdu.html

Sprawę można zrealizować za pośrednictwem stron internetowych:

http://cu.spkrotoszyn.nv.pl/Service/getService/id,20,cid,81.html (zbycie)

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne (zbycie lub nabycie)

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu można również zgłosić na wniosku ogólnym z załączoną czytelną kserokopią umowy sprzedaży/fakturą/darowizną itp. i wysłać pocztą lub złożyć w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie urzędu przy szklanych drzwiach.

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW, WPISYWANIE WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI, NUMERU VIN I ICH PODPISYWANIE.

UWAGA! Bieg terminu 30 dni na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE oraz na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego, został wstrzymany od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania.

 

2. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU (sprawy pilne)

Możliwa jest wysyłka dowodu rejestracyjnego drogą pocztową. Aby skorzystać z tej usługi należy napisać oświadczenie z prośbą o wysyłce dokumentu na adres wskazany w dowodzie rejestracyjnym, załączyć pozwolenie czasowe oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Komplet dokumentów można wysłać pocztą lub złożyć w kopercie w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie urzędu przy szklanych drzwiach.

W przypadku, gdy pojazd posiada współwłaściciela wymagane jest również załączenie pełnomocnictwa i opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (dotyczy nowych rejestracji i przerejestrowań pojazdu).

Formularz pełnomocnictwa: http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,23885,wzor-pelnomocnictwa.html

Opłata skarbowa na nr konta UM Krotoszyn: Santander Bank Polska SA Krotoszyn 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

3. WYREJESTROWANIE POJAZDU (DEMONTAŻ LUB ZŁOMOWANIE)

Informacja o procedurze: http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,23875,wyrejestrowanie-pojazdu.html

Komplet dokumentów można wysłać pocztą lub złożyć w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie urzędu przy szklanych drzwiach.

 

4. ODBIÓR PRAWA JAZDY (sprawy pilne)

Możliwa jest wysyłka prawa jazdy drogą pocztową. Aby skorzystać z tej usługi należy napisać oświadczenie z prośbą o wysyłce dokumentu na adres zamieszkania oraz załączyć aktualnie posiadany dokument prawa jazdy (jeżeli jest się w jego posiadaniu).

Komplet dokumentów można wysłać pocztą lub złożyć w kopercie w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie urzędu przy szklanych drzwiach.

 

5. UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Informacja o procedurze: http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,28702,uzyskanie-profilu-kandydata-na-kierowce.html

Komplet dokumentów można wysłać pocztą lub złożyć w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie urzędu przy szklanych drzwiach.

 

6. ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sprawę można zrealizować za pośrednictwem strony internetowej: http://cu.spkrotoszyn.nv.pl/Service/getService/id,26,cid,81.html

 

7. ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

Sprawę można zrealizować za pośrednictwem strony internetowej: http://cu.spkrotoszyn.nv.pl/Service/getService/id,22,cid,81.html

 

Wszystkie sprawy realizowane przez wydział zostały opisane w biuletynie informacji publicznej:

http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/m,878,wydzial-komunikacji-i-drog.html

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg
Janusz Hyliński