Wirtualny spacer po urzędzie

Teleporady medyczne w poradniach specjalistycznych

Od 16 marca SPZOZ w Krotoszynie wprowadza teleporady medyczne z pacjentami poradni specjalistycznych.

  
Jest to rozwiązanie zastosowane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom COVID-19. 
 
Polegać będzie ono na wykonaniu przez personel medyczny poradni telefonu do pacjenta przed zaplanowaną wizytą, przeprowadzeniu wywiadu z chorym i ustaleniu dalszego planu postępowania. Dotyczyć będzie on tego, czy w konkretnym przypadku konieczna będzie obecność pacjenta w poradni, czy też poszczególne procedury (np. wypisanie e-recepty, e-zwolnienia, porady lekarskiej) będzie można wykonać bez konieczności osobistego przybycia do poradni.
 
W uzasadnionych przypadkach, w dniu wizyty, z chorym kontaktować będzie się telefonicznie lekarz poradni. Teleporady medyczne mają szczególne znaczenie w przypadku chorych, którzy kontynuują swoje leczenie u konkretnego specjalisty.    
 
Celem wprowadzanego rozwiązania jest doprowadzenie do sytuacji, w której na wizytę do poradni przybywać będą jedynie ci pacjenci, których obecność będzie bezwzględnie konieczna do przeprowadzenia badania i porady w danym momencie. Telefoniczny kontakt pacjenta z lekarzem, ograniczy możliwość potencjalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Skorzystanie z teleporady zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

W przypadku osób, które chciałyby się zarejestrować do lekarza specjalisty, SPZOZ w Krotoszynie również zaleca kontakt telefoniczny, a nie osobiste przybycie do rejestracji. 

Info: SPZOZ Krotoszyn