Wirtualny spacer po urzędzie

Masz jeszcze azbest?

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o zgłaszanie się do Urzędów Gmin, na których leży nieruchomość, z wnioskiem o wykonanie usługi usunięcia ze swojej nieruchomości już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

W latach 2017 - 2019 zebraliśmy z terenu całego powiatu krotoszyńskiego łącznie 1 822,262 ton wyrobów zawierających azbest za kwotę 583 007,21 zł w tym 307 000,00 zł  w latach 2017 i 2018 pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na rok 2020 również planowany jest odbiór wyrobów zawierających azbest ZA DARMO – bez ponoszenia kosztów przez wnioskodawcę, liczy się jednak kolejność składanych wniosków.

Pragniemy podkreślić, iż nie ma gwarancji, że w kolejnych latach będą uruchomione środki na ten cel, a co za tym idzie będzie się to wiązało z ewentualnymi kosztami dla wnioskodawców.

Zgłaszać się możemy od zaraz nie czekając na wyłonienie wykonawcy.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem” Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wnioski będą przyjmowane przez poszczególne gminy do końca sierpnia każdego roku.