Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga! Ważne dla klientów WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG!

W związku ze wzmożonym napływem klientów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (co wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na załatwienie sprawy), prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące nakładania kar na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnią obowiązków określonych w ustawie.  Kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł będą nakładane w dwóch przypadkach:

1.      Wobec właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Dotyczy pojazdu, który został sprowadzony do kraju po dniu 31 grudnia 2019 r. W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony w poprzednim roku lub wcześniej, właściciel który w terminie nie zarejestrował pojazdu, nie podlega karze.

2.      Wobec właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie zawiadomi Starosty o jego nabyciu lub zbyciu.

Dotyczy pojazdu, który został zakupiony po dniu 31 grudnia 2019 r. W przypadku, gdy pojazd został nabyty i/lub zbyty w poprzednim roku lub wcześniej, właściciel który w terminie nie zgłosił nabycia i/lub zbycia, nie podlega karze.

 Nowe przepisy nie działają wstecz. Obowiązują wyłącznie właścicieli pojazdów, którzy sprowadzili je z terytorium państwa członkowskiego UE do kraju w 2020 r. i nie dokonali rejestracji w terminie 30 dni oraz właścicieli pojazdów, którzy nie zgłosili ich nabycia i/lub zbycia w nowym roku w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności.

Aby zgłosić zbycie pojazdu, wystarczy wypełnić wniosek (http://bip.spkrotoszyn.nv.pl/a,30772,wzor-wniosku-ogolnego.html), załączyć do niego kserokopię umowy/faktury/darowizny (itp.) i wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Wniosek można również złożyć elektronicznie: http://cu.spkrotoszyn.nv.pl/Service/getService/id,20,cid,81.html.

 

 Janusz Hyliński

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg