Wirtualny spacer po urzędzie

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Uchwała 208_2019