Wirtualny spacer po urzędzie

Budżet trudny, ale realny

Podczas sesji , która odbyła się we wtorek, 31 grudnia 2019r., radni powiatowi podjęli uchwałę o przyjęciu Budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

Projekt budżetu został omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej 6 grudnia 2019 roku, ale na sesji starosta Stanisław Szczotka omówił go szczegółowo, gdyż dokument przedstawiony na sesji różnił się w kilku elementach od projektu pierwotnego.

Dochody budżetu 2020 roku zaplanowano na poziomie 96.513.421,19 zł. Wydatki ogółem wyniosą 112.537.160,18 zł.  Deficyt zaplanowano na poziomie 16.023.738,99 złotych. W opinii starosty zdeterminowany rozbudową szpitala budżet jest trudny, ale ambitny, a także realny. Wymaga szerokiej odpowiedzialności i dyscypliny. Radni jednogłośnie przyjęli WPF na lata 2020-23, a w głosowaniu nad budżetem 2020, 17 rajców było „za” a jeden „przeciw”.

Wystąpienie starosty – BUDŻET 2020.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska