Wirtualny spacer po urzędzie

Pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców – spotkanie informacyjne Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

25 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie samorządowcy oraz przedsiębiorcy z terenu południowej Wielkopolski mogli zapoznać się z ofertą pożyczek, poręczeń oraz promocji wielkopolskiego biznesu, jakie proponują instytucje wspierane przez samorząd województwa wielkopolskiego oraz inne samorządy.

Głównym organizatorem spotkania był Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., którego pracownicy przedstawili ofertę tej spółki utworzonej przez władze naszego regionu specjalnie dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Tematem głównym było wsparcie oferowane małym i średnim przedsiębiorcom. Wydarzenie otworzyli – burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz wicestarosta krotoszyński Paweł Radojewski. Zasady funkcjonowania funduszu zaprezentował wiceprezes zarządu Jarosław Sierszchulski.

Następnie pracownicy funduszu przedstawili przedsiębiorcom główne produkty jakimi są: Pożyczka regionalna – pośrednie wsparcie realizacji zamówień publicznych oraz Pożyczka ekspansja – bezpośrednie wsparcie ekspansji zagranicznej sektora MŚP. Zaprezentowano także  działania związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych w ramach przeprowadzonych działań Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju  -m.in. na konferencji z cyklu „Doing business:…”.

Z kolei pracownice Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z Gostynia zaprezentowały ofertę poręczeń, a przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego omówiła dostępne środki UE dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora MŚP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano, iż w kolejnej perspektywie UE (lata 2021-27) przedsiębiorcy wielkopolscy nie mogą liczyć na szeroką ofertę dotacji na inwestycje. Istnieje jednak cała gama poręczonych i oferowanych przez samorząd pożyczek na warunkach korzystniejszych niż oferty komercyjne.

Informację nt. wsparcia dla przedsiębiorców znaleźć można na poniższych stronach:

https://www.wfr.org.pl

https://www.fundusz.gostyn.pl

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska