Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek, 29 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2019/2020.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,

b)   stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krotoszynie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krotoszynie,

c)    stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wielkopolskim,

d)   stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie,

e)    stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Krotoszynie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Krotoszynie,

f)    stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie w pięcioletnie Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

g)   stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Koźminie Wielkopolskim w pięcioletnie Technikum w Koźminie Wielkopolskim,

h)   stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Krotoszynie,

i)     stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,

j)     stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Borzęciczkach,

k)   ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

l)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 roku,

m) zmiany uchwały VI/41/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

n)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

o)   zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

9.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

10.   Wolne głosy.

11.   Zamknięcie obrad.