Wirtualny spacer po urzędzie

Eksperci radzili pracodawcom

W ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Pracodawców, które miały miejsce w dniach 14-25 października 2019 r., Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zorganizował spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracodawców. Wzięli w nim udział przedstawiciele 29 lokalnych podmiotów sektora prywatnego i publicznego.

Celem przedsięwzięcia było nie tylko zacieśnienie współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, w kierunku wspólnego rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy, ale przede wszystkim dostarczenie pracodawcom informacji, przydatnych przy realizacji polityki kadrowej oraz inwestycji w rozwój zasobów ludzkich, w tym działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS 2019 r.; Priorytety
na 2020 r.).

Wystąpienia prelegentów z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały pozytywnie odebrane przez uczestników, a omawiane tematy to:

·         „Zmiany w Kodeksie Pracy. Zasady wystawiania świadectw pracy. Przepisy ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych (mobbing). BHP
w firmie”,

·         „Zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe i prewencja rentowa”.

Spotkanie odbyło się 18.10.2019 r. w Sali Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Tekst i zdjęcia: PUP Krotoszyn