Wirtualny spacer po urzędzie

Jubileuszowy "Senior z inicjatywą"

W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie została zorganizowana debata oraz XV Przegląd Twórczości Artystycznej. Hasło tegorocznego projektu brzmiało: „To co robimy – tym się chwalimy”.

Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. Działania promujące projekt oraz działalność organizacji zrzeszających seniorów w powiecie krotoszyńskim rozpoczęły się 8 września 2019 r. podczas organizowanej przez powiat krotoszyński imprezy plenerowej pn. „Powiat od kuchni” dzięki stworzeniu stoiska prezentującego dorobek artystyczny i kulinarny lokalnych seniorów.

Debata pt. „W sile wiek”– 19 września 2019 r.

Debata została zorganizowana w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.  Moderatorem debaty był Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Udział w niej zabrali samorządowcy i specjaliści polityki społecznej: Lidia Płatek – Specjalista ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Paweł Radojewski - Wicestarosta Krotoszyński, Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna, Dariusz Dębicki – Burmistrz Sulmierzyc, Dionizy Waszczuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, Dorota Woźniak – Kierownik MOPS w Sulmierzycach, Donata Krzyżosiak – Kierownik GOPS w Rozdrażewie, Janusz Grzymski – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Krotoszynie, Krystyna Sobczyk – Wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Irena Marszałek – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Anna Kubiak – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, lekarz Maciej Hoffmann - NZOZ Przychodnia "Familia" w Krotoszynie.

W trakcie debaty zostały  poruszone kwestie działań  niezbędnych w przeobrażaniu struktury społecznej i demograficznej społeczności lokalnej. Uczestnicy debaty zapoznali się
ze strukturą demograficzną społeczeństwa w powiecie krotoszyńskim. Dyrektor PCPR w Krotoszynie poruszył kwestię stworzenia katalogu zadań związanych z polityką społeczną w Wielkopolsce, jak również wspierania osób zajmujących się osobami niesamodzielnymi. Pani Lidia Płatek – Specjalista ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Poznaniu, przedstawiła szereg rozwiązań ułatwiających życie seniorom mieszkającym w Poznaniu m. in.:

·         projekt „Złota Rączka”, który oferuje bezpłatną pomoc w drobnych naprawach domowych,

·         projekt „Taksówka dla Seniora”, który ma celu pomoc osobom starszym w dotarciu do lekarza, na cmentarz oraz do urzędu,

·         projekt „Koperta Życia”, który został stworzony w celu uzyskania informacji o tym jakie leki dana osoba przyjmuje, na co choruje, co zrobić np. ze zwierzęciem w przypadku pobytu właściciela w szpitalu, czy też komu należy przekazać klucze do mieszkania,

Podczas debaty zwrócono uwagę, że na terenie powiatu brakuje lekarzy geriatrów (w chwili obecnej jest tylko jedna osoba z taką specjalizacją),  pielęgniarek, że coraz więcej osób starszych umieszcza się w domach pomocy społecznej co stanowi duże obciążenie finansowe dla gmin jak również, że istnieje potrzeba utworzenia Karty Seniora, która uprawniałaby seniorów do zniżek. 

Po debacie nastąpiło symboliczne przekazanie przez Burmistrza Krotoszyna kluczy do bram miasta przedstawicielom krotoszyńskich seniorów.

XV Przegląd Twórczości Artystycznej – 20 września 2019 r.

20 września w Krotoszyńskim Kinie 3D „Przedwiośnie” odbył się XV Przegląd Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą”, w którym udział wzięły 22 organizacje zrzeszające seniorów (ok. 300 osób) z powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, gostyńskiego, rawickiego, krotoszyńskiego. Z okazji 15-lecia Przeglądu został zaproszony też jeden zespół
z powiatu kościańskiego.

Organizacje biorące udział w XV Przeglądzie:

 1. Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią” w Koźminie Wlkp.
 2. Stowarzyszenie „Aktywny Koźmin Wielkopolski”
 3. Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego
 4. PZERiI Koło nr 10 w Koźminie Wlkp.
 5. Klub Seniora przy MGOPS w Koźminie Wlkp. – Zespół wokalny „Przyjaciele”
 6. PZERiI Koło nr 14 w Rozdrażewie – Zespół śpiewaczy „Aktywni”, Zespół taneczny „Efekt”
 7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej im. dr Stanisława Dzieciuchowicza w Rawiczu
 8. PZERiI Koło nr 11 w Kuklinowie – Zespół śpiewaczy „Familia” w Kuklinowie
 9. Klub „Złotej Jesieni” w Turwi – Zespół „Turewianki”
 10. PZERiI Koło nr 2 „Pogodni” w Krotoszynie- Zespół Śpiewaczy „Pogodni”
 11. Gminny Ośrodku Kultury w Piaskach - Zespół Śpiewaczy „Tęcza” w Piaskach
 12. Gminny Ośrodku Kultury w Piaskach - Kapela Ludowa „Malinczoki” w Piaskach
 13. Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie - Grupa Wokalna „Złota Jesień” w Jaraczewie.
 14. Gostyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gostyniu - Zespół wokalno-instrumentalny „Melodia” w Gostyniu
 15. Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie
 16. Stowarzyszenie „Senior XXI” w Gołuchowie
 17. PZERiI Oddział Rejonowy w Krotoszynie - Zespół taneczny „Takie babki i..”
 18. Klub Seniora przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce - Zespół Śpiewaczy „Pod Klonem” w Miejskiej Górce
 19. Stowarzyszenie „Zawsze Młodzi” w Jarocinie
 20. Zespół i Kapela „Senior” w Zdunach
 21. PZERiI Koło nr 9 w Kobylinie
 22. PZERiI Koło nr 8 w Kobiernie – Zespół śpiewaczy „Seniorki” w Kobiernie

Uczestnicy Przeglądu zaprezentowali swoje talenty i umiejętności z następujących dziedzin:

1) Występy sceniczne, w tym przegląd chórów i zespołów oraz inne artystyczne formy sceniczne (m. in. śpiew indywidualny, duet, kabaret, scenka teatralna, recytacja, monolog, instrumentaliści).

2) Wystawa prac z zakresu rękodzieła i wyrobów tradycyjnych (w tym m. in.: haftowanie-wyszywanie, szydełkowanie, malarstwo, biżuteria ręcznie robiona, inne formy artystyczne, nalewki zdrowotne, herbatki, żywność wyrabiana tradycyjnie itp.).

Występy zakończyły się wręczeniem dyplomów, statuetek i upominków przedstawicielom organizacji biorących udział w Przeglądzie oraz nagród dla osobowości 15-lecia Przeglądu Twórczości Artystycznej. Jury w składzie: Juliusz Poczta, Beata Ulbrych, Elżbieta Przybylska, Maria Ryba – Kryś, Andrzej Piotrowski wybrało następujące osobowości 15- lecia Przeglądu Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą’’:

1. Zbigniew Cyunczyk za najlepszy występ
2. Zbigniew Obara za najlepszy występ
3. Irena Marszałek za najlepszy występ
4. Zygmunt Ziętkiewicz za najlepszy występ
5. Zespół i Kapela „Senior” w Zdunach za najlepszy występ
6. Zespół Śpiewaczy „Zawsze młodzi” w Jarocinie za najlepszy występ
7. Kapela Ludowa „Malinczoki” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach za najlepszy występ
8. Krystyna Nowacka za najlepsze rękodzieło
9. Joanna Kędzierska za najlepsze rękodzieło
10. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu za najlepsze rękodzieło
11. Teresa Krawczyk za najlepszy przysmak
12. Klub Seniora w Miejskiej Górce za najlepszy przysmak

Przegląd zakończył się skosztowaniem jubileuszowego torta przez wszystkich uczestników.

Projekt „Senior z inicjatywą” współfinansowany jest przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Krotoszyński, Miasto i Gminę Krotoszyn.

Partnerzy: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Krotoszyn, Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Miasto Sulmierzyce, Gmina Kobylin, Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew.

Patroni medialni: Portal Brawo Senior, Gazeta Krotoszyńska.

Tekst: PCPR Krotoszyn
Zdjęcia: PCPR, Życie Krotoszyna