Wirtualny spacer po urzędzie

Wprowadzenie bażanta na łąki i pola Kobierna oraz Tomnic

Akcja introdukcji bażanta, tym razem na pograniczu Kobierna i Tomnic została przeprowadzona w ramach programu „Chronimy Zwierzynę Drobną” na terenie całego powiatu krotoszyńskiego. Ptaki niezmiennie pochodziły z Hodowli Bażantów w Klonie, a ich zakup został sfinansowany przez włodarzy gminnych oraz powiat.

W samym wrześniu 2019 roku Koła Łowieckie "Drop" i „Struga” przeprowadziły akcję zasiedlenia nowego bażanta w swoich siedliskach. Do łowisk wpuszczono ok. 60 sztuk bażantów.

Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski, Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta wraz z zarządem Koła Łowieckiego „Drop” oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Lutogniewie zdyrektor Justyną Bręk na czele, dnia 5 września br. na pograniczu łąk Kobierna i Tomnic wypuścili 28 sztuk bażantów, w tym 4 koguty i 24 kur.

Jak zawsze myśliwi dużo wcześniej solidnie przygotowali teren do zasiedleń: przeprowadzono remonty podsypów, wykoszono trawy, zasypano podsypy ziarnem oraz uzupełniono poidła dla ptaków.

Jesteśmy przekonani, że nowe ptaki zaaklimatyzują się na tym terenie!

Tekst: WOŚ,RiL: Danuta Kułaga
Zdjęcia: WOŚ,RiL Alicja Rynkiewicz