Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W  środę 18 września 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Informacja o realizacji naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński na rok szkolny 2019/2020.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

b)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

5.      Rozpatrzenie propozycji przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie poparcia postanowień Karty Praw Rodziny.

6.      Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w I półroczu 2019 roku.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu
Juliusz Poczta