Wirtualny spacer po urzędzie

Nowy aparat do hemodializy

3 września na Stacji Dializ im. W. Bolewskiego w Krotoszynie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli mediów lokalnych podczas którego zaprezentowano najnowszy aparat dla hemodializy, zakupiony dzięki dotacji z Powiatu Krotoszyńskiego.

W spotkaniu udział wzięli:

Stanisław Szczotka - Starosta Krotoszyński, Krzysztof Kurowski - dyrektor SPZOZ w Krotoszynie, lek. Mieczysław Pełko - zastępca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie ds. medycznych , lek. Jan Pulchny – kierownik Stacji Dializ, Lucyna Wybierała – zastępca kierownika Stacji Dializ ds. pielęgniarstwa, ks. Piotr Woźniak - kapelan Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. 

Jak podkreślił dyrektor Krzysztof Kurowski, obecny nowy sprzęt jest kolejnym, który w przeciągu ostatnich lat trafił na Stację Dializ. Dzięki temu szpital systematycznie odnawia sprzęt służący dializowanym chorych. Dyrektor Kurowski podziękował staroście Stanisławowi Szczotce za finansowe wsparcie zakupu. Wartość nowej sztucznej nerki to 38.700 zł.   

Starosta Stanisław Szczotka wyraził swoje zadowolenie, że powiat krotoszyński mógł wspierać zakup nowego sprzętu dla Stacji Dializ. Podziękował również personelowi Stacji Dializ za fachową opiekę nad pacjentami, którzy wymagają korzystania z dializ.    

Kierownik Stacji Dializ - lek. Jan Pulchny przedstawił zebranym najważniejsze informacje dotyczące leczenia chorych na Stacji Dializ. Mówił także, w jaki sposób działa aparat do hemodializy. Podkreślił, że dzięki pracy wielu osób z personelu, procedury te wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów. 

Nowy sprzęt został poświęcony przez ks. Piotra Woźniaka, kapelana Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.      

Kilka informacji o naszej Stacji Dializ: 

Stacja Dializ powstała w kwietniu 2002 r. Pracuje 6 dni w tygodniu. Każdego roku wykonujemy 6.000 zabiegów dla pacjentów z naszego regionu. 

Przy stacji działa poradnia nefrologiczna. W stacji pracuje 2 lekarzy i 8 pielęgniarek. Dysponujemy 14 stanowiskami do przeprowadzenia hemodializy. Wykonywane zabiegi hemodializ należą do procedur wysokospecjalistycznych. W stacji każdego roku leczy się ok. 40 pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, którzy poddawani są zabiegowi dializ 3 razy w tygodniu. Stacja wykonuje również dializy w trybie nagłym, dla pacjentów z ostrymi chorobami nerek, przebywającymi w naszym szpitalu. W stacji i w poradni nefrologicznej realizowane są programy lekowe, leczenie niedokrwistości nerkowej czy wtórnej nadczynności przytarczyc. Stacja Dializ współpracuje z ośrodkami transplantacyjnymi w całym kraju. Dzięki temu udaje się rocznie doprowadzić do przeszczepienia nerek przeciętnie u 2 pacjentów. W historii Stacji Dializ udało się doprowadzić do jednego przeszczepu rodzinnego. Nerkę ojca wszczepiono jego synowi. 

 

Tekst i zdjęcia: S. Pałasz SPZOZ