Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór wniosków na wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do 30 września 2019 r. można składać wnioski o wsparcie (w tym patronat starosty) przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym. 

1.      Wsparciem będą objęte głównie przedsięwzięcia o zasięgu i charakterze powiatowym, adresowane do mieszkańców Powiatu, a w szczególności:

           1)      upowszechniające dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu Krotoszyńskiego oraz tradycje regionalne i narodowe,
           2)      promujące rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy Powiatu Krotoszyńskiego,
           3)      promujące aktywność i współdziałanie mieszkańców w obszarze edukacji, ekonomii, kultury, sportu oraz integracji społecznej.

2.      Wsparcie może być udzielone wyłącznie w formie:

           1)      artykułów promocyjnych powiatu (tzw. gadżetów)
           2)      patronatu Starosty Krotoszyńskiego
           3)      nagród rzeczowych, trofeów

UWAGA!  Nie jest możliwe dofinansowanie imprez oraz wsparcie rzeczowe w formie innej niż wymienione w Regulaminie!

Wymagane dokumenty w celu załatwienia sprawy:

Formularz wniosku o wsparcie
Formularz wniosku można pobrać poniżej lub ze strony BIP starostwa oraz w Biurze PR Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Dla każdej imprezy należy wypełnić odrębny wniosek!

Uwaga! Przyjmowane są jedynie wnioski na formularzach Starostwa. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji!

Termin składania wniosków:
Do 30 września 2019 roku

Miejsce składania wniosków:

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek 2, pokój nr 2 (parter)
tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przez portal „Cyfrowy Urząd”: http://cu.spkrotoszyn.nv.pl – rozdział „Kultura, sport i turystyka”, nazwa usługi „Wydawanie gadżetów promocyjnych”.

Uwaga! Nie jest możliwe przesyłanie wniosków pocztą e-mail!

Informacji udziela:

Biuro Promocji i Rozwoju
budynek 2, pokój nr 2 (parter)
Marzena Wiśniewska, Małgorzata Krupa
tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

Dokumenty do pobrania: