Wirtualny spacer po urzędzie

Oferta na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w budynkach nr 1 i 2 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul.56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 oraz na stronie internetowej zamieszczona została oferta złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie na realizację zadana publicznego: ,,Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych", tytuł zadania ,,Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek".

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

W myśl art. 19 a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Szczegóły w załącznikach poniżej.