Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 19 lipca 2019 r. wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 4510/2, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę działka nr 4510/2 Krotoszyn