Wirtualny spacer po urzędzie

Przyjęto projekt programu wspólpracy z organizacjami

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przyjął protokół z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" oraz projekt Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

Uchwała - plik PDF