Wirtualny spacer po urzędzie

XIX Krotoszyńska Olimpiada Chemiczna im. prof. Jana Duczmala

To już dziewiętnaście lat, jak I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie popularyzuje, pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, nauki przyrodnicze w regionie organizując Krotoszyńską Olimpiadę Chemiczną.

Jej patron, profesor Jan Duczmal, był cenionym nauczycielem chemii, biologii i nauk farmaceutycznych  krotoszyńskich szkół okresu międzywojennego i pierwszych lat powojennych. Był współzałożycielem jednej z pierwszych szkół drogistowskich (która w okresie międzywojennym mieściła się w budynku I LO im. Hugona Kołłątaja) oraz autorem podręcznika do nauki w tego typu szkole.

W Krotoszyńskiej Olimpiadzie Chemicznej corocznie uczestniczą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. We wtorek, 4 czerwca odbył się finał Krotoszyńskiej Olimpiady Chemicznej im. prof. Jana Duczmala. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonała pani dyrektor Elżbieta Płóciennik. Walka młodych chemików była bardzo wyrównana, ponieważ byli dobrze przygotowani do konkursu.

Finalistami w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych zostali:

I miejsce:  Kinga Kmiecik ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
                  im. Henryka Jordana w Krotoszynie
II miejsce:  Patryk Stefański ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
                   im. Jana Pawła II w Krotoszynie
III miejsce: Oliwia Grzonka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie
III miejsce: Wiktor Głodas ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
                  im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Finalistami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

I miejsce: Weronika Ratajek z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
II miejsce: Kinga Grobelna z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
III miejsce: Mikołaj Mroczek z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

Finaliści zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Krotoszyńskiego.

Tekst i zdjęcia: I LO w Krotoszynie