Wirtualny spacer po urzędzie

Święto rodzin zastępczych po raz piętnasty!

Czerwiec i maj to tradycyjny czas, w którym odbywają się Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku mają one wyjątkowo uroczysty charakter, gdyż ta cenna inicjatywa obchodzi  swoje 15-lecie.

Z tej okazji Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła’ oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowały szereg wydarzeń, podczas których promowano rodzicielstwo zastępcze. Jednym z akcentów była Konferencja „Współpraca i wsparcie w systemie pieczy zastępczej”, którą zorganizowano 5 czerwca 2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, ale także do przyjęcia jubileuszowych gratulacji. Obchodzono bowiem nie tylko 15-lecie dni rodzicielstwa i 10-lecie stowarzyszenia FAMUŁA, ale także 100-lecie kurateli sądowej w Polsce, jak i 20-lecie działalności PCPR w Krotoszynie.  Wszystkie te instytucje otrzymały gratulacje od wicestarosty krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego. W swym wystąpieniu włodarz powiatu zaznaczył, jak istotną rolę we wsparciu rodziny pełni współpraca wszystkich tych podmiotów.

Na konferencję złożyły się trzy eksperckie wystąpienia. Zuzanna Lenarczyk – wiceprezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie mówiła o roli kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Urszula Andruszko z Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu omówiła temat wsparcia dzieci i młodzieży po traumie, a Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę wygłosiła wykład pt. Symptomy oraz sposoby pomocy i wsparcia dzieciom po doznanej przemocy seksualnej.   

Miłymi akcentami spotkania były – występ artystyczny dzieci z rodzin zastępczych oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na spot reklamujących rodzicielstwo zastępcze.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska