Wirtualny spacer po urzędzie

Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium zarządowi

Na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 31 maja,  Radni wysłuchali wystąpienia starosty Stanisława Szczotki, który w imieniu zarządu powiatu po raz pierwszy w dziejach przedstawił Raport o Stanie Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2018 oraz złożył  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.

Rada Powiatu – 17 głosami „za” przy jednym „wstrzymującym się” udzieliła zarządowi powiatu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2018.Omawiając zarówno raport jak i budżet powiatu w roku 2018 starosta zaznaczył, że priorytetową sprawą dla władz powiatu pozostaje restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – zarówno w sferze inwestycji (rozbudowa siedziby głównej) jak finansowej oraz organizacyjnej. Podkreślił także, że lata 2018 i 2019 są okresem wyjątkowym dla powiatowej oświaty – do szkół trafi bowiem „podwójny rocznik” absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Mówiąc o inwestycjach drogowych w powiecie S. Szczotka dziękował samorządom gminnym za to, że wspierają finansowo powiatowe inwestycje.

Pierwszej w dziejach powiatu debacie nad raportem oraz debacie nad udzieleniem absolutorium przysłuchiwała się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Tekst i zdjęcia M.Wiśniewska