Wirtualny spacer po urzędzie

Oblicza autyzmu – niezwykle istotny projekt

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie po raz kolejny realizowało przedsięwzięcie  „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu, bo razem łatwiej i skuteczniej” we współpracy z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie oraz Książnicą Pedagogiczną w Krotoszynie.

Tegoroczna, szósta edycja, skoncentrowana była na wypracowywaniu takich rozwiązań  w zakresie edukacji osób ze spektrum autyzmu, aby jak najlepiej zdobywały one sprawności i umiejętności sprzyjające kształtowaniu w nich samodzielności i radzeniu sobie w życiu codziennym.

 9 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyły się  warsztaty: "Jak wspierać rozwój małego dziecka z autyzmem?", których adresatami byli rodzice/prawni opiekunowie  dzieci autystycznych. Celem spotkania była próba uświadomienia rodzicom, jak ważne jest, by od samego początku, kiedy tylko zostaną zauważone odchylenia rozwojowe, rozpocząć pracę z dzieckiem oraz pokazanie na konkretnych przykładach efektów takich oddziaływań terapeutycznych.

12 kwietnia o godz. 19.00  w Książnicy Pedagogicznej – Filii w Krotoszynie odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem panią mgr Agnieszką Kowalską, podczas którego uczestnicy wymienili się doświadczeniami, zachęcili do dalszej współpracy w zakresie poznawania świata ludzi autystycznych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej przygotowali również tematyczną wystawę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowości zakupione przez stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu.

6 maja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, podczas spotkania adresowanego do nauczycieli i specjalistów, wspólnie wypracowano rozwiązania dotyczące pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie „Nauczanie funkcjonalne osób ze spektrum autyzmu” zorganizowane 9 maja br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie to kontynuacja działań adresowanych do specjalistów i nauczycieli. Szkolenie było prowadzone przez Panią dr Beatę Urbaniak mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz współpracującą i dzielącą się swoją wiedzą ze specjalistami nie tylko w Polsce, ale również m.in. w Niemczech, Austrii, Francji czy Słowacji.

Wszystkie zaproponowane działania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, czego wyrazem był liczny udział oraz wypracowane propozycje dalszych działań.  Zadanie projektowe potwierdziło, że  nauczyciele, specjaliści i rodzice są partnerami zmierzającymi do realizacji wspólnych celów w zakresie podnoszenia umiejętności pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz  realizują te cele patrząc z różnych, ale jednocześnie wspierających się i wzajemnie uzupełniających perspektyw.

Zadanie było współfinansowane przez Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach projektu „Organizacja działań w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”.

 

Tekst i zdjęcia: ZSP 2