Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę 22 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

4.      Prezentacja raportu o stanie powiatu za 2018 rok.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)      powierzenia Gminie Zduny wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych,

c)      zmiany Uchwały nr VI/42/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny,

d)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn –Sulmierzyce,

e)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

6.      Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Juliusz Poczta