Wirtualny spacer po urzędzie

Cyfrowy Powiat Krotoszyński - rewolucja w obsłudze mieszkańców!

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019, mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego mogli zapoznać się z rewolucyjnymi zmianami, jakie w zakresie obsługi klientów wprowadził Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Ortofotomapę, cyfryzację zasobów geodezyjnych i nowe e-usługi wdrożono w starostwie powiatowym dzięki projektowi realizowanemu z dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych).

W sobotę, 11 maja 2019 r. pracownicy starostwa prezentowali mieszkańcom, w jaki sposób mogą poszukiwać danych na cyfrowych mapach obejmujących cały powiat krotoszyński, a udostępnionych na stronach internetowych (m.in. www.powiat-krotoszyn.pl). Prezentowano także e-usługi, czyli sprawy, które załatwić można za pomocą Internetu, bez wychodzenia z domu.

Te rewolucyjne usprawnienia wdrażane są dzięki projektowi pn. Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. digitalizację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków przez uzupełnienie danych kartoteki budynków i lokali, rozbudowano infrastrukturę techniczną Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii na potrzeby świadczenia zaawansowanych technologicznie elektronicznych usług publicznych takich jak: złożenie wniosku komorników o udostępnienie danych z bazy danych EGiB, wniosku rzeczoznawców o udostępnienie danych z bazy danych EGiB w zakresie RCiWN, autoryzowanego dostępu do danych PZGiK w zakresie EGiB, powszechnego dostępu do danych baz danych PZGiK, udostępniania materiałów oraz danych PZGiK w formule tzw. sklepu internetowego, zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. portal geodety), zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, wraz z obsługą roboczej bazy danych.

 

Całkowita Wartość Projektu:      3 126 660,00 złotych

Wartość dofinansowania:           2 562 729,59 złotych

 

Wydarzenia związane z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich, jak również obchodzonym z nimi w tym roku 15-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbywały się w każdym regionie Polski dniach 10-12 maja. Są one częścią kampanii europejskiej #EUin My Region.

 

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska