Wirtualny spacer po urzędzie

Aktywna sobota na nowym boisku ZSP 2

11 maja, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019, mieszkańcy Krotoszyna mogli aktywnie spędzić czas na nowym boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zwiedzającym udostępniono wszystkie obiekty wchodzące w skład obiektu – płytę boiska, bieżnię i skocznię, a także siłownię przystosowaną do osób niepełnosprawnych.

W sobotnie przedpołudnie na boisku pojawiły się całe rodziny. Dzieci z dziadkami i rodzicami ćwiczyły pod czujnym okiem nauczyciela wychowania fizycznego Grzegorza Wiertlewskiego oraz uczniów szkoły w ramach akcji AKTYWNY POWIAT KROTOSZYŃSKI.

Wydarzenia związane z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich, jak również obchodzonym z nimi w tym roku 15-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbywały się w każdym regionie Polski dniach 10-12 maja. Są one częścią kampanii europejskiej #EUin My Region.

Przypomnijmy, że boisko przy ZSP 2 powstało w ramach projektu pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” zrealizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Działania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Boisko oddano do użytku we wrześniu 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi:

1 357 925,63 zł

w tym dofinansowanie:

1 154 236,78 zł

 

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska