Wirtualny spacer po urzędzie

Raport o stanie Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2018

 Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie opublikowano Raport o Stanie Powiatu Krotoszyńskiego za Rok 2018.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie  powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zapis obligujący zarząd do przedstawienia raportu za rok ubiegły został również zawarty w § 66 ust. 3 Uchwały Nr LIII/326/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 8602).

Wypełnieniem tego ustawowego obowiązku było podjęcie przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego Uchwały Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie powiatu. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przyjął raport za rok 2018 uchwałą nr 94/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku i niniejszym przedkłada go Wysokiej Radzie, a także podaje do wiadomości Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2018