Wirtualny spacer po urzędzie

Nauczyciele się doskonalą

21 marca w krotoszyńskim Zespole Szkół Specjalnych i 11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyły się dwa kolejne szkolenia dla nauczycieli dokształcających się w sieci „ Praca metodą eksperymentu” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Pierwsze ze szkoleń miało charakter wykładu na temat innowacji pedagogicznej, eksperymentu pedagogicznego i pracy metodą eksperymentu. Nauczyciele oceniali swoją kreatywność, poznali wyniki badań dotyczących kreatywności dzieci i młodzieży. Zrewidowali swoją wiedzę na temat przyczyn i objawów wypalenia zawodowego i przedyskutowali sposoby na radzenie sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Drugie szkolenie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania pracowali metodą eksperymentu w pracowni chemicznej i fizycznej. Mieli okazję przekonać się, że aktywna postawa podczas zajęć zwiększa zainteresowanie zadaniem, motywację do pracy, wyzwala kreatywność i zaangażowanie. 

W oczekiwaniu na dwa kolejne szkolenia nauczyciele doskonalą się, korzystając z portalu: doskonaleniewsieci.pl

Tekst i zdjęcia: SOSW Konarzew