Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę 17 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Ocena stanu sanitarno-weterynaryjnego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.

4.      Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)      ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu krotoszyńskiego od dnia 1 września 2019 roku,

c)      dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

d)      dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

e)      założenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Krotoszynie,

f)       włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

g)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,

h)      zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

7.      Zapoznanie się z ustaleniami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi mieszkańców Krotoszyna z osiedli mieszkaniowych przy ulicach Konstytucji 3 Maja, Masłowskiego, Benickiej i Fabrycznej na działania Starosty Krotoszyńskiego.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Juliusz Poczta