Wirtualny spacer po urzędzie

Uczniowie wiedzą, jakie korzyści dla powiatu płyną z członkostwa w Unii Europejskiej

W ramach tegorocznej edycji projektu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” zespoły uczniowskie z całej Wielkopolski opracowywały  w formie  pisemnej lub prezentacji prace na temat : „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”. Nie inaczej było w powiecie krotoszyńskim.

 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:

1) popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego;

2) zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania  Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

3) rozwijanie zainteresowań kadry pedagogicznej szkół i młodzieży szkolnej działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

4) rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej.

Na konkurs zgłosiło się w powiecie krotoszyńskim pięć zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne.

3 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie komisja rekrutacyjna w składzie: Paweł Radojewski – przewodniczący, Joanna Król-Trąbka, Marzena Wiśniewska, Przemysław Wójcik, Andrzej Wichłacz  dokonała oceny zgłoszonych prac. Każda z drużyn przedstawiła  jurorom prezentację multimedialną, na którą złożyły się informacje i ilustracje pokazujące jak zmienił się powiat krotoszyński w ostatnich 15 latach, kiedy to Polska jest członkiem Unii Europejskiej.   

Poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Jakub Jankowski, Bartosz Litwin - I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie; opiekun Julita Ludwiczak

II miejsce  -  Sylwia Drukarczyk, Jagoda Sokołowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp., opiekun Piotr Pleskacz

III miejsce - Patrycja Kuś, Ewelina Dymarska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Im. Jana Pawła II w Krotoszynie, opiekun Lidia Niedziela – Skrzypczak.

Zwycięski zespół będzie reprezentować młodzież powiatu krotoszyńskiego w obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, którego odbędą się w maju 2019 r. Zespoły, które zostały laureatami zostaną również uhonorowane na najbliższej Sesji Rady Powiatu dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi Starostę Krotoszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

 

Opracowała: Judyta Nowaczyk, OB.

Zdjęcia: M. Wiśniewska