Wirtualny spacer po urzędzie

KROTOSZYŃSKIE DĘBY rozdane po raz dziesiąty

Najbardziej zasłużeni dla promocji i rozwoju Ziemi Krotoszyńskiej odebrali  „Krotoszyńskie Dęby”. Dziesiąta gala wręczenia Nagród Starosty Krotoszyńskiego odbyła się 7 marca 2019 roku, w  auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Nagrody wręczali współgospodarze wydarzenia – starosta Stanisław Szczotka oraz przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta.

O przyznaniu nagród „Krotoszyński Dąb” za rok 2018 decydowała 20-osobowa kapituła. Są to radni -  reprezentanci Zarządu i Rady Powiatu, przedstawiciele lokalnych mediów, a także wszyscy laureaci nagrody z poprzedniego roku. - Mimo tak licznego składu pracujemy jako kapituła bardzo sprawnie, ale każdego roku borykamy się z dylematami - komu przyznać swój głos? To trudne, a zarazem wspaniałe, że jest tak wielu ludzi, tak wiele organizacji i inicjatyw na Ziemi Krotoszyńskiej, które zasługują na wyróżnienie i są prawdziwą chlubą naszego powiatu – stwierdził w swym wystąpieniu przewodniczący kapituły starosta Stanisław Szczotka.

Nagroda „Krotoszyński Dąb” przyznawana jest w pięciu kategoriach:

W kategorii NAUKA, KULTURA zgłoszeni zostali:

  1. Ewa Bukowska
  2. Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
  3. Jarosław Reising
  4. Katarzyna Wicenciak-Duda
  5. Jakub Leciej
  6. Grupa Teatralna 10.50 przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

Nominacje:

1.    Ewa Bukowska

2.    Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie

3.    Jarosław Reising

Laureatem zostało  MUZEUM REGIONALNE IM. H. ŁAWNICZAKA W KROTOSZYNIE

Od ponad 60 lat krotoszyńskie muzeum nie tylko gromadzi i dokumentuje pamiątki przeszłości naszego regionu, ale odgrywa też ważną rolę w edukacji historycznej, kulturalnej i patriotycznej. Pracownicy muzeum angażują się we wszystkie inicjatywy związane z dziejami miasta i regionu oraz nieustannie dbają o pamięć historyczną mieszkańców. Nie sposób tu wymienić wszystkich zorganizowanych wystaw, wieczornic, imprez historycznych, spotkań edukacyjnych  i innych przedsięwzięć. O wielu z nich można dowiedzieć się ze stron internetowych oraz z przygotowywanych przez muzeum publikacji.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA zgłoszeni zostali:

1.      Karol Piotrowski

2.      Lege Opakowania Sp. z o.o. z Wlkp.

Nominację otrzymały obydwie zgłoszone firmy.

Laureatem został - KAROL PIOTROWSKI

Karol Piotrowski to znany zegarmistrz, który reprezentuje już kolejne pokolenie mistrzów w tym zawodzie. Prowadzony przez niego zakład zegarmistrzowski obchodzi bowiem w tym roku stulecie istnienia. Został założony przez Władysława Piotrowskiego, od roku 1957 prowadził go Jerzy Piotrowski, w roku 1983 r. przejął go Karol.

Karol Piotrowski jest nie tylko przedsiębiorcą, ale i społecznikiem. Jest prezesem oddziału PTTK w Krotoszynie, Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Tańca Ludowego Krotoszanie, członkiem LOK-u, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Cechu Rzemiosł Różnych.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA zgłoszeni zostali:

1.      Stowarzyszenie RAZEM Krotoszyn

2.      Polski Związek Sumo

3.      Aleksandra Opalińska

4.      Wojciech Wierciński

5.      Irena Marszałek

6.      Kroto Strefa – Daniel Borski, Karol Banaszak, Patryk Rzepka

7.      Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Krotoszynie

8.      Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp.

W tej kategorii nominacje otrzymali:

1.      Irena Marszałek

2.      Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Krotoszynie

3.      Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp.

Laureatem zostało TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI  o. w Krotoszynie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od ponad 150 lat działa w celu zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, ich obrony i niesienia im pomocy. Krotoszyński oddział TOZ prowadzi miejsko-gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie. Stąd członków TOZ głównie kojarzy się właśnie z opieką nad schroniskiem, choć działają oni w dużo szerszym zakresie. Towarzystwo opiekuje się bezdomnymi kotami, prowadzi działania zmierzających do poprawy świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. Przeprowadza również interwencje w sprawie maltretowanych zwierząt. Członkowie Towarzystwa są wolontariuszami - za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia. Pracują w swoim wolnym czasie, kosztem własnych rodzin, a nierzadko kosztem własnej pracy zawodowej.   

W kategorii OŚWIATA zgłoszeni zostali:

1.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

2.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

Tak jak w przypadku kategorii działalność gospodarcza - w tej kategorii nominację otrzymały obydwie szkoły. Tytuł laureata przypadł  ZSP NR 3 W KROTOSZYNIE.

Laureat w kategorii oświata to szkoła, która stwarza uczniom doskonałe warunki do rozwoju. Ważnym aspektem jest wychowanie i wykształcenie młodych ludzi w sposób, który zapewni im  umiejętność funkcjonowania na lokalnym rynku pracy. To także nauka pracowitości, odpowiedzialności, działania w zespole, zaangażowania w realizację wyznaczonych działań.

Szkoła ma na swoim koncie wiele osiągnięć, w tym: Odznakę Brązową Szkoła 2015 r. w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych wg miesięcznika Perspektywy, Euro Certyfikat Jakości w 2014 i 2015 r. oraz Nagrodę Ministra  Gospodarki „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży  zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

W kategorii SPORT zgłoszeni zostali:

1.      Aron Rozum

2.      Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym       w Borzęciczkach

3.      Dawid Kujawski – LAB Krotoszyn

4.      Julia Damasiewicz

Nominację w tej kategorii otrzymali:

1.      Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym       w Borzęciczkach

2.      Dawid Kujawski – LAB Krotoszyn

3.      Julia Damasiewicz

Laureatem został  KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W BORZĘCICZKACH

Klub Olimpiad Specjalnych przy ośrodku w Borzęciczkach w ubiegłym roku osiągnął pełnoletność. Istnieje bowiem od lutego 2000 r. Należy do Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie Konin. Klub liczy prawie 40 zawodników, którzy trenują w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, bowling, badminton, narciarstwo, trening aktywności motorycznej. Klub ma na koncie wiele osiągnięć na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i światowym – w tym złoto i srebro w Irlandii w 2003 r., złoto w Rzymie w 2005 r. i złoto w Korei w 2013 r. i w Atenach w 2011.

 

Po wręczeniu nagród i nominacji przyszedł czas na część artystyczną gali, którą wypełnił koncert w wykonaniu  chórów – dziecięcego – złożonego z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Krotoszynie oraz Krotoszyńskiego Chóru „Cantate Domino” - oba pod dyrekcją pani Małgorzaty Zuchowicz.

Kulinarną atrakcją gali był poczęstunek, przygotowany przez uczniów ZSP nr 2 w Krotoszynie pod opieką Patrycji Rochowiak.

Tekst: Marzena Wiśniewska, zdjęcia: Grzegorz Ziętkiewicz