Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników(2)

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 4 marca 2019 r. dotyczącego zakupu i dostawy podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania informujemy, iż do ww. zapytania dodano Zadanie nr 15 - Zakup i dostawa podręcznika pt. "Podstawy mechatroniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych".

 

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z uzupełnionym o zadanie nr 15 zapytaniem ofertowym i formularzem ofertowym.