Wirtualny spacer po urzędzie

Podsumowanie konkursu wiedzy o Obronie Cywilnej

1 marca 2019 roku, w dniu obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 r., w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się podsumowanie konkursu z zakresu wiedzy o obronie cywilnej. W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski (reprezentujący Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krotoszyńskiego) oraz Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek jako Szef Obrony Cywilnej Gminy Krotoszyn.

Celem konkursu było podtrzymanie wśród społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs miał również podkreślić znaczenie obrony cywilnej i podnieść świadomość społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości do działania w razie wypadków oraz katastrof.

Na konkurs wpłynęło 444 ankiet konkursowych. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia ankiet stwierdzono, że 363 ankiety były wypełnione poprawnie, a 81 ankiet zawierało błędy.

Spośród poprawnie wypełnionych ankiet konkursowych, w dniu 21 lutego 201 roku  dzieci z przedszkola Nr 2 „Biedronka” w Krotoszynie, w obecności komisji losowo wybrały  38 nagród i nagrodzonych.

Wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez szefów obrony cywilnej powiatu krotoszyńskiego i gminy Krotoszyn dokonał Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski oraz Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

Tekst: Alicja Figura
Zdjęcia: Piotr Barański