Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA organizacje pozarządowe!

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego - zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 Szczegóły dotyczące nowych wzorów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.