Wirtualny spacer po urzędzie

Chronimy Zwierzynę Drobną

W dniach 1-3 lutego 2019 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego miała miejsce kolejna odsłona ogólnopolskiego programu pn. „Chronimy Zwierzynę Drobną”, w ramach której przeprowadzono „III Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2019”. Udział w akcji pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyńskiego - wzięło Nadleśnictwo Krotoszyn i dziewięć Kół Łowieckich gospodarujących na obwodach łowieckich powiatu krotoszyńskiego i gminy Odolanów. Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną ekspansją drapieżników.

Uroczystego otwarcia dnia 1 lutego br. dokonali Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Łowów Eugeniusz Jakubiak.  

Kontynuacja programu była odpowiedzią na liczne apele mieszkańców powiatu o pomoc w ograniczeniu coraz agresywniejszej ekspansji drapieżników na tereny osiedli ludzkich oraz przygotowanie środowiska do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną, aby przywrócić przyrodzie gatunki bytujące tu od zawsze, dziś niestety zagrożone całkowity zniknięciem z naszych lasów i pól.

Uroczyste podsumowanie i zakończenie odbyło się 3 lutego 2019 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Krotoszynie w obecności m.in. Wicestarosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego i Z-cy Nadleśniczego Krotoszyna Sławomira Trawińskiego, członków Kół Łowieckich, leśników Nadleśnictwa Krotoszyn, przewodników psów oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursie plastyczno-fotograficznym „Chronimy Zwierzynę Drobną”. Spośród 130 różnorodnych prac wykonanych przez dzieci i młodzież, szczególnie wyróżniono 20 z nich.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim placówkom szkolnym i przedszkolnym, które wzięły udział w konkursie, a tym samym podjęły trud edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego ziemi krotoszyńskiej.

Zakup zwierzyny drobnej – bażantów w roku 2019 dla pięciu Kół Łowieckich został ufundowany przez włodarzy gmin powiatu krotoszyńskiego, Starostę Krotoszyńskiego oraz Eugeniusza Jakubiaka. 130 sztuk bażantów zostanie wypuszczone na terenie powiatu krotoszyńskiego już wiosną tego roku. Ponadto firma Las-Kalisz Sp. z o.o. Tomasz Tarnawski ufundowała zakup 10 sztuk zajęcy, które zostaną zasiedlone na terenach Gorzupi i Kobierna.     

Dzięki tej akcji jest szansa, że powróci możliwość oglądania pięknych ptaków oraz zajęcy na naszych polach.

Tekst: Danuta Kułaga
Zdjęcia: Karol Mikołajczyk, Grzegorz Ziętkiewicz