Wirtualny spacer po urzędzie

W trosce o środowisko – powiatowa konferencja w „Kołłątaju”

 „Czyste środowisko – lepsza jakość życia. Jak normy mogą w tym pomóc” – temu zagadnieniu poświęcona była konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie przy znaczącym udziale Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Związku Międzygminnego „Ekosiódemka”. Uczestnicy konferencji spotkali się 21 lutego 2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Wydarzenie było dedykowane przede wszystkim młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, bo to młode pokolenie – jak zauważył w swym wystąpieniu wicestarosta Paweł Radojewski – zmierzą się w dorosłym życiu z problemem degradacji środowiska.

Włodarz powiatu otworzył konferencję witając prelegentów i zaproszonych uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele samorządów gminnych, radni rady powiatu oraz młodzież i mieszkańcy Ziemi Krotoszyńskiej.

W programie konferencji znalazło się pięć wystąpień. O „Normach w ochronie środowiska” opowiedział dr Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Następnie „Przepisy dotyczące ochrony jakości powietrza i ich egzekwowanie” zaprezentowała Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Na temat „Normalizacji w zakresie jakości powietrza” mówiła Elżbieta Sosnowska, główny specjalista Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny w Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a „Działania samorządu powiatowego na rzecz poprawy środowiska” przedstawili: Grzegorz Ziętkiewicz i Danuta Kułaga z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Jako ostatnia wystąpiła  Kinga Świtalska, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która zaprezentowała „Program Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

W drugiej części konferencji przyszedł czas na dyskusję panelową z udziałem  ekspertów i publiczności. Poprowadził ją naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Przemysław Wójcik.  Zagadnień, które się zrodziły w trakcie dyskusji było tak wiele, iż uczestnicy dyskusji zgodnie doszli do wniosku, że należy kontynuować tego typu spotkania służące edukacji ekologicznej i podnoszące wiedzę w wielu ważkich tematach dotyczących ochrony środowiska.

Tekst i zdjęcia: Marzena Wiśniewska PR