Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek, 22 lutego 2019 r. o godzinie 14.00, w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ulicy Kołłątaja 7, odbędzie się sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2018 r.

8.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy.

12.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Juliusz Poczta