Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek, 15 lutego 2019 r., o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2018 r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Marcin Leśniak