Wirtualny spacer po urzędzie

Uprawnienia kierujących pojazdami – wyniki zdawalności 2018!

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu w 2018 roku oraz ilość uwzględnionych skarg.

Dane statystyczne zostały opracowane w oparciu o informacje przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miejscowości: Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenia Góra, Kalisz, Leszno, Łomża, Poznań, Sieradz, Wałbrzych, Włocławek i Wrocław.

Przedstawiona analiza zdawalności nie stanowi rankingu ośrodków szkolenia kierowców.

Starosta Krotoszyński

Wyniki zdawalność 2018