Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego do udziału w konkursie z zakresu obrony cywilnej. Wystarczy wypełnić załączoną ankietę. 

Szanowni mieszkańcy,

Starosta Krotoszyński oraz Burmistrz Krotoszyna, realizując swoje ustawowe zadania szefów obrony cywilnej powiatu i gminy, w celu podtrzymania wśród lokalnego społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, organizują konkurs z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Konkurs będzie trwał od 1 do 15 lutego 2019 r. Wśród tych, którzy prawidłowo wypełnią i złożą w terminie u organizatorów ankietę konkursową, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i nagród książkowych. O wynikach losowania nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulamin i ankieta konkursowa dostępna u organizatorów oraz w załącznikach.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka