Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego Informuje:

 … na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 15 stycznia 2019 r. wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza

oznaczonej działką nr 777/2 o powierzchni 0,0066 ha, przeznaczonej do oddania  w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz SP ZOZ w Krotoszynie. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Ogłoszenie BIP- kliknij