Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia

10 grudnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyło się spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca metodą eksperymentu”. Ma to związek z realizowanym przez Powiat Krotoszyński programem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Sieć nauczycieli będzie działała w dwóch edycjach, z czego pierwsza w roku szkolnym 2018/19. W jej pracy uczestniczy 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Temat związany jest z pracą metodą eksperymentu. W celu zdobycia wiedzy i umiejętności  nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach i doskonalić się dzięki wymianie doświadczeń na platformie internetowej.

EKS