Wirtualny spacer po urzędzie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od pół wieku!

Jubileusz 50-lecia krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uroczyście świętowano w piątek, 14 grudnia 2018r.  Dyrektor placówki Karina Bratborska witając licznie przybyłych gości szczególnie podkreśliła obecność dwóch emerytowanych szefów poradni – panów dr. Józefa Zdunka i Andrzeja Orłowskiego.

O tym jak ogromny rozwój przeszła poradnia w ostatnim półwieczu opowiedział specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu film. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są bowiem szczególnym rodzajem placówek oświatowych, których rolą jest udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej dzieciom , od momentu urodzenia i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rosnąca świadomość potrzeby wsparcia dziecka w procesie edukacji i wychowania powoduje, że poradnie przestały być marginalizowane, a stały się w ostatnich latach istotnym partnerem dla szkoły, rodziców dzieci i nauczycieli.  Tę ważną rolę i zasługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie podkreślali liczni współpracownicy i przyjaciele, którzy tego dnia składali „jubilatce” życzenia. Wśród nich byli włodarze gmin, a także przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą Stanisławem Szczotką, wicestarostą Pawłem Radojewskim i wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Ireną Rękosiewicz.

Niezwykle miłym i istotnym momentem uroczystości był wykład prof. dr hab. Anny Brzezińskiej na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy poradni zaprosili też uczestników jubileuszu do zwiedzenia nowej siedziby przy ul. Floriańskiej 10, gdzie podziwiać można było nowe gabinety specjalistów i zapoznać się szczegółowo z ofertą tej instytucji.

Tekst: Marzena Wiśniewska
Zdjęcia: Marzena Wiśniewska, Kornelia Czech-Kusicielek