Wirtualny spacer po urzędzie

XI Rajd Gwiaździsty

14 grudnia na zlecenie i pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Oddział  PTTK  w Krotoszynie  zorganizował XI Rajd Gwiaździsty, którego celem był upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej.

Pozostałymi   celami  rajdu były: kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy o przeszłości i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach, przypomnienie miejsc pamięci związanych z Powstaniem czyli cmentarzy, pomników i tablic pamiątkowych.

Rajd miał charakter zamknięty tylko dla młodzieży szkolnej, a wzięły w nim udział reprezentacje SP nr 1, SP nr 8, SP Lutogniew, Zespól Szkól Specjalnych, SOSW Konarzew i na zakończenie  ZSP Zduny. Łącznie w rajdzie wraz z organizatorami uczestniczyły 74 osoby.

Rajd rozpoczął się spotkaniem przy pomniku  Powstańców Wielkopolskich przy ul. Klonowicza. Przybyłą młodzież i opiekunów powitał przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta. Następnie krótki rys historyczny na temat przebiegu Powstania w Krotoszynie wygłosił  historyk  Antoni Korsak. Po nim głos zabrał Paweł Płócienniczak, wnuk powstańca Władysława Rybakowskiego, który opowiedział młodzieży historię związaną ze zdjęciem tablicy w holu dworca PKP  oraz orła z pomnika marszałka J. Piłsudskiego i  szczęśliwym ich przechowywaniem  w okresie wojny w mieszkaniu Wł. Rybakowskiego. Następnie młodzież złożyła pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. Wiązankę kwiatów w imieniu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie złożyli Juliusz Poczta i kierownik biura PTTK Aleksandra Piotrowska. Na koniec minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych i zmarłych powstańców. 

Wszyscy uczestnicy wsiedli do zamówionego autokaru i ruszyli na Borownicę. Stamtąd przeszli pieszo do  Powstańczego Szańca nad Borownicą. Ponownie głos zabrał Antoni Korsak objaśniając młodzieży historię tego miejsca i jego coroczne upamiętnianie przez turystów w czasie rajdów  pieszych i rowerowych  rzucaniem przysłowiowych „ kamieni na szaniec”.  Na zakończenie pobytu na szańcu w postawie na baczność odśpiewano hymn narodowy.

Stąd uczestnicy wyruszyli do Zdun. Grupę prowadził Antoni Azgier, na czele maszerowała młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych z powstańczymi flagami. W Zdunach trasa wiodła ulicami: Ostrowską, Ogrodową, Sieniutowo i Masłowskiego do Centrum Animacji. Tu czekała na turystów Iwona Jankowska i Bogdan Jakubek. W sali Ośrodka Animacji meldunki od młodzieży odebrali Juliusz Poczta i Antoni Azgier. Meldunki zawierały nazwę szkoły, ilość reprezentantów oraz informację o miejscach i sposobie uczczenia pamięci powstańców.

Następnie Antoni Azgier zaprosił po dwóch przedstawicieli z każdej szkoły do Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Ostatecznie w konkursie udział wzięło 9 uczniów, a zwycięzcami zostali: 1. Anna Murawska Anna (SP Lutogniew), 2. Jakub Stasiak (SP 1 Krotoszyn), 3. Dominika Kurek (SP 8 Krotoszyn).

W trakcie konkursu pozostali uczestnicy mogli posilić się grochówką.

Na zakończenie rajdu Aleksandra Piotrowska wręczyła wszystkim uczestnikom rajdu broszurki o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Krotoszyńskiej (dar Muzeum Regionalnego). Juliusz Poczta wręczał  uczestnikom konkursu albumy o Powstaniu Wielkopolskim, a drużynom - pamiątkowe dyplomu uczestnictwa. Podziękował także młodzieży i opiekunom za udział w tej pięknej patriotycznej imprezie.

Tekst i zdjęcia: Antoni Azgier

 

 

                                                                                                                              Antoni Azgier