Wirtualny spacer po urzędzie

Kolejne nauczycielskie awanse

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że dwie nauczycielki szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w listopadzie br. pomyślnie zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w obecności starosty Stanisława Szczotki, wicestarosty Pawła Radojewskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Przemysława Wójcika i inspektora wydziału Anny Gronowicz odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wręczenie aktów poprzedziło uroczyste ślubowanie nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie: pani Anny Ziembińskiej i  pani Anny Golińskiej, które odebrał Starosta Krotoszyński.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej’’.

Podczas spotkania nowo mianowane nauczycielki podzieliły się swoimi opiniami dotyczącymi pracy zawodowej jak też perspektywami dalszej pracy i własnego rozwoju zawodowego.

Na zakończenie spotkania nauczycielom złożono życzenia kolejnych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Tekst: EKS, zdjęcia: M. Wiśniewska